Agila Örebro

ETT NÄTVERK FÖR ALLA MED INTRESSE FÖR AGILT ARBETSSÄTT

Agila Örebros konferens kommer att ske den 3/4. Boka datumet redan nu!

Vad är agilitet?

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina. I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig. Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs. Agila Örebro är ett nätverk som främst riktar sig till personer inom IT, och består av många personer i olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre. Det är vad agilitet och Agila Örebro handlar om.

Vem riktar sig nätverket till?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med. Det viktigaste syftet är att dela med sig av idéer, tankar och frågeställningar, och vi utesluter inte någon, oavsett bransch, bakgrund eller arbetsuppgifter. Hittills har nätverket en fokus på systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Verksamhetsutvecklare/Processutvecklare

Du jobbar med verksamhetsutvecklare och försöker anpassa agilt arbetssätt till befintlig organisation eller processer.

Nätverksträffar

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. För att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, tar var och en med sig sin egen lunch.

Nästa träff:

Nu har vi tagit juluppehåll - men vi räknar med att vara tillbaka i januari/februari 2019, och då med ämnet "Att coach agila team". 

 

BLOGG

Material från 30/5

Stort tack till Jonas Carlsson som höll i lunchmötet den 30/5. Presentationen finns på denna länk: 2018-05-30_workshoptekniker_agila_örebro.pdf Här är materialet som han sammanställde under mötet: Förväntningar: Ny kunskap Tips på struktur Tips på tekniker Aha-upplevelse Validering Engagemang, hur? Fem viktigaste egenskaper/förmågor hos en workshopledare/facilitator: Strukturerad (11) Inspirerande/engagerande (11) Inkännande/inkluderande (8) Lugn/neutral/medlande (2) Tydlig (2) Glad (1) […]

Konferens 2019

Agila Örebros konferens 2019: 3:e april!

Just nu pågår planeringen för konferensen 2019, som kommer gå av stapeln den 3/4. Vi vill inte avslöja för mycket än, men som vanligt kommer det att erbjudas tal och workshops av stora namn inom den agila världen. Mer information kommer!

Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?
Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar med hemsidan

Projektledare och agil coach på B3 Örebro.

Björn Tikkanen

Björn Tikkanen

Anordnar konferens

Agil coach på pragmatiX AB.

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Utvecklingschef på EG AB.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Kontakta oss

För att kontakta oss, maila oss direkt på info@agilaorebro.se eller använd nedanstående formulär.
Please fill in all of the required fields

Sponsorer

Nethouse