Agila Örebro

Ett nätverk för alla med intresse för agilt arbetssätt

 

Vad är agilitet?

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina.

I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig.

Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs.

Agila Örebro är ett nätverk av många personer från olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre.

Vem är det här till för?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med, vilken bakgrund eller arbetsuppgifter du har. Det viktigaste är att du är beredd att dela med dig av idéer, tankar och frågeställningar. Med det sagt, så har nätverkets medlemmar ofta en bakgrund inom systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier. Vill du bli medlem? Skicka ett mail till info@agilaorebro.se.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Träffar med nätverket

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. För att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, tar var och en med sig sin egen lunch. Anmälan sker till info@agilaorebro.se!

Nästa träff:

 • Inte bestämt än.

Förra träffen:

 • 2022-11-01: Team med egenmakt - vad betyder det? Med Jonas Carlsson om hur man jobbar på Visiba Care.
 • 2022-11-01: Team med egenmakt - vad betyder det? Med Jonas Carlsson om hur man jobbar på Visiba Care.
 • 2022-09-27: Pandemin - ett retrospektiv över vad det betydde för de agila teamen
 • 2021-03-24: Teal i praktiken - Evolent - Per Evenhamre. Digitalt. Pers presentation finns här!
 • 2021-02-12: Distribuerade team och distansarbete. Digitalt.
 • 2020-09-02: Roller i och utanför scrum. Digitalt.
 • 2020-02-13: Konflikthantering, del 2.
 • 2020-01-17: Konflikthantering. Bilderna som Pontus Wadsjö har gjort finns här: länk
 • 2019-11-14: (Kväll) Henrik Berglund: Employeeship and Leadership - Key Factors in Agile Transformations
 • 2019-09-25: Agilt i olika organisationstyper.
 • 2019-08-26: Samarbetsövningar. Keep Talking And Nobody Explodes - spelets hemsida finns här: länk
 • 2019-05-08: Konstruktiv feedback
 • 2019-03-06: Dysfunktionella team / Hur motiverar man team som inte mår bra
 • 2019-02-06: Att coacha agila team. Bilderna finns här: länk. Kolla också in denna användbara poster som Mia Kolmodin på Dandy People har gjort: länk.
 • 2018-11-26: Business Agility.
 • 2018-10-25: Haverier.
 • 2018-10-11: (Kväll) Marcus Hammarberg: The Bungsu story
 • 2018-09-25: Vad är ett effektivt team och hur mäter vi det? (Lean Coffee)
 • 2018-09-03: "Och nu då?" - Hur vi hanterar stagnation i agila team (Lean Coffee)
 • 2018-05-30: Workshop-verktyg
 • 2018-03-07: PopcornFlow - En väg till ständiga förbättringar
 • 2018-02-01: Vart är vi på väg med det agila?
 • 2017-11-30: Vad är värde?
 • 2017-10-19: Agila kontrakt
 • 2017-09-08: Mätvärden - "In God We Trust - All Other Must Bring Data"
 • 2017-05-24: Distribuerade team
 • 2017-04-06: Lean
 • 2017-03-08: Spretiga sprintar (Unifiering av Udda Uppgifter Undviker Underligt Underhåll)
 • 2017-01-19: Cynefin
 • 2016-09-28: Tips för utbildning (böcker, bloggar, kurser)
 • 2016-08-31: Allmän diskussion
 • 2016-05-30: Samspel mellan krav, utveckling och test
 • 2016-04-21: Att må bra i agila team
 • 2016-03-08: Verktyg
 • 2016-01-29: Erfarenheter
 • 2015-11-05: Ekonomiska aspekter
 • 2015-09-25: Agila lekar
 • 2015-08-24: Cargo cult agile
 • 2015-06-04: Retrospektiv
 • 2015-05-12: Agil transformation
 • 2015-04-15: Gruppdynamik i agila team
 • 2015-02-25: Uppstart

Konferens våren 2023


27:e april, 2023


Nu är det äntligen dags igen!


- Ola Ellnestam - Mats Snäll - Mirjam Hellgren - Tobias Degsell - Blixttal - 

Plats: Aula Nova, Örebro Universitetet. Länk till karta.

Tid: 08:00-17:00, 27:e april, 2023

Kostnad: 1.600 exkl moms (2.000 inkl moms). För pappersfaktura tillkommer en hanteringsavgift på 50 kr.

Anmälan: Klicka här

Vad ingår: Alla spännande tal + fika, lunch och givetvis kaffe/te under dagen. Kom ihåg att ange eventuella önskemål om specialkost.

Språk: Huvudtalen kommer att vara på svenska, medan blixttalen kan vara både på engelska eller svenska.

Observera att anmälan är bindande och då vi är en ideell förening har vi inte möjlighet att köpa tillbaka biljetter. Däremot går det bra att ge bort sin biljett - kontakta oss för namnändring.


Ola Ellnestam

10 000 timmar i samma kodbas - vad har jag lärt mig

Ola Ellnestam är en pionjär inom den Agila rörelsen i Sverige. Han trivs som bäst när han får röra sig i landet mellan människo-, teknik- och verksamhetsfrågor, vilket görs bäst med enkla medel och minimala processer.


Vad händer om du är ansvarig för en kodbas i års tid. Ola berättar hur hans syn på systemutveckling ändrats. Han vrider och vänder på inte mindre än nio ståndpunkter.

Förr stod han fast förankrad i nedan, men vad tycker han idag?

- Försök att klura massvis med krav på förhand
- Jaga tidsfrister
- Detaljplanera driftsättningar
- Lös allt med kod
- Uppnå 99.xxxx testtäckning
- Lita på API-dokumentation
- Hetsa kring omstruktureringar
- Använda "Features Flags"
- Definiera allt


Mirjam Hellgren

Psykologisk trygghet

Att omsätta agila strukturer till verklig agilitet

Det börjar med hur vi samspelar. Även om vi har hjälpsamma strukturer och processer på plats, så faller det om samspelet och kommunikationen inte fungerar i teamet.

Ett team med hög psykologisk trygghet klarar av att ta vara på alla medlemmars unika förmågor och kompetens, vilket gör att de som team också upptäcker och hanterar problem som uppstår längs vägen. I ett tryggt team sjunker behovet av att hävda sig, skydda sig eller försvara sig. Det bäddar för en högre effektivitet, bättre välmående, högre förändringsbenägenhet och mer innovativa lösningar. Något som är absolut nödvändigt i en ständigt föränderlig värld och för att snabbt kunna lösa komplexa problem.

Detta föredrag kommer ge er mer kunskap om vad psykologisk trygghet innebär och vad ni kan göra som ledare och teammedlemmar för att öka detta och på så sätt bidra till en högre agilitet hos er själva, andra och de team som ni befinner er i.

Om Mirjam Hellgren

Mirjam Hellgren äger bolaget Psynova AB och arbetar som organisationspsykolog. Med utgångspunkt i arbets- och organisationspsykologisk forskning, tillsammans med sin erfarenhet och stora engagemang, hjälper Mirjam ledare och team att utveckla sin förmåga att skapa psykologisk trygghet, effektivt teamarbete, gott ledarskap och en positiv organisationskultur. Mirjam är legitimerad psykolog, med examen från Karolinska Institutet.


Tobias Degsell

Samarbete och dess betydelse för framgång

Om vi jämför världen idag med världen 1901, året då det första Nobelpriset delades ut, så har vi det idag helt klart mycket bättre. Visst stämmer det att den tekniska utvecklingen förändrar samhället i grunden, men själva tekniken utgör bara ena sidan av det berömda myntet. Den andra sidan utgörs av människan och hennes inneboende kreativitet. Att då och då kasta en blick i backspegeln är helt naturligt, men att krampaktigt bara hålla sig fast i det som varit är dumt.

Tobias Degsell gillar detaljer, är duktig på att se mönster, och har gjort det till sin konst att kombinera olika sorters information (data) till ny kunskap och nya insikter. Han tycker om ord och kan förklara svåra saker på ett sätt som gör det enkelt att förstå. I många år arbetade han som curator på Nobelprismuseet där han utvecklade ett specialintresse för kreativitet genom att studera alla Nobelpristagare. Idag hjälper han företag och organisationer över hela världen att tänka och göra saker annorlunda.

Mats Snäll

Covidbevis i rekordfart med agil superkraft

Snart under pandemin blev de ekonomiska konsekvenserna av begränsningar i den fria rörligheten uppenbara. Ett sätt att öppna Europa och att inte hamna i alltför djup kris bestämdes att EU skulle införa vaccinationspass för att kunna resa. Sverige behövde utveckla och införa en nationell lösning för covidbevis på 4 månader. Extremt agilitet och stort utrymme för innovation var ett par bidragande förutsättningar som gjorde att vi lyckades.


Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Ägare och grundare, W.L.A.D. AB.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar och grejar

Projektledare och agil coach på B3 Commit.

Martin Hallonqvist

Martin Hallonqvist

Fixar och grejar

Systemarkitekt på Äventyret.

Maria Zika

Maria Zika

Hjälper till då och då

Konsultchef / Seniorkonsult på B3 Commit.

Sponsorer för konferens 2023

Vi vill tacka våra sponsorer av årets konferens - det är med deras stöd som den kan bli av!