Agila Örebro

ETT NÄTVERK FÖR ALLA MED INTRESSE FÖR AGILT ARBETSSÄTT

Tack till alla som närvarade på Agila Örebros konferens 2019. Videoinspelningar från konferensen är nu tillgängliga!

Vad är agilitet?

 

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina.

I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig.

Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs.

Agila Örebro är ett nätverk som främst riktar sig till personer inom IT, och består av många personer i olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre. Det är vad agilitet och Agila Örebro handlar om.

Vem är det här till för?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med, vilken bakgrund eller arbetsuppgifter du har. Det viktigaste är att du är beredd att dela med dig av idéer, tankar och frågeställningar. Med det sagt, så har nätverkets medlemmar ofta en bakgrund inom systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier. Vill du bli medlem? Skicka ett mail till info@agilaorebro.se.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Verksamhetsutvecklare/Processutvecklare

Du jobbar med verksamhetsutvecklare och försöker anpassa agilt arbetssätt till befintlig organisation eller processer.

Nätverksträffar

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. För att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, tar var och en med sig sin egen lunch. Anmälan sker till info@agilaorebro.se!

Nästa träff:

 • Agilt i olika organisationstyper. 25:e september, 11:30-13. 4e Våningen. Läs mer här.

Info från tidigare träffar:

 • 2019-08-26: Keep Talking And Nobody Explodes - spelets hemsida finns här: länk
 • 2019-02-06: Att coacha agila team. Bilderna finns här: länk. Kolla också in denna användbara poster som Mia Kolmodin på Dandy People har gjort: länk.

Konferens 2019 - 3:e april!

Årets konferens har redan varit! Tack alla som kom (deltagarrekord med ca 140 anmälda!) och lyssnade och deltog i mingel och intressanta diskussioner!


Videoinspelningar från årets konferens finns på denna sida!

Jurgen Appelo

Shakeup and Speedup - Shifting up the Innovation Funnel​ ​(for businesses that want to change and innovate faster)

Starting new teams and scaling up innovation is more important than ever. The key to success is applying different practices in different stages of the innovation lifecycle. What works for a new business does not work for a mature one, and vice versa. In this talk, we will nosedive into the major good practices for business leaders and product teams, from the moment they have an innovative idea to the day they will scale it up (or screw it up). Everything depends on the lifecycle stage of the new product or service.

With his company Agility Scales, Jurgen is inventing the future of organizational agility. Why are we wasting our time learning how to manage companies, when very soon computers will navigate us through our work-lives and help us to lead and manage our teams?

As a serial founder, successful entrepreneur, author and speaker, Jurgen is pioneering management to help creative organizations survive and thrive in the 21st century. He offers concrete games, tools, and practices, so you can introduce better management, with fewer managers. He also offers a platform for you to share your practices and stories with the rest of the world.

Gitte Klitgaard

Safety and Courage – two sides of the same coin?

Though the term “Psychological safety” was first coined (pun intended) in 1965, it went mostly unnoticed until the end of the millennium. After Google looked into what makes a hyper effective team and Modern Agile started presenting “safety as prerequisite”, the term has been quite popular in the IT industry; especially in the agile world.

But what is it? Why is it important? Is it the same as being brave? Or is that something totally different?

Stay tuned for the next episode of… I mean for my talk :)

About Gitte

Gitte Klitgaard is an agile coach, hugger, friend, and much more. She lives and love agile. She took the oath of non-allegiance. Why fight over methods when we can use the energy to help people?

Gitte wants to change the world by helping people. Her preferred tools are listening, intuition, and caring. And: the retrospective. Inspecting and adapting is essential.

She has a great interest in how people function, courage and vulnerability, how we can feel safe at work, how the brain works, what motivates us, how we can feel better about our selves, how to be perfect in all our imperfections.

She is a geek and passionate about a lot :)

Bjarte Bogsnes

An introduction to Beyond Budgeting – business agility in practice

 • The problems with traditional management
 • Why scaling agile has been difficult
 • Beyond Budgeting – business agility in practice
 • Companies on the journey, including Equinor
 • Implementation experiences and advice

Bjarte Bogsnes has a long international career, both in Finance and HR (he even has a short IT career!). He has been heading up the implementation of Beyond Budgeting at Equinor (formerly Statoil), Scandinavia’s largest company. Bjarte is Chairman of Beyond Budgeting Roundtable (BBRT).  He is a popular international business speaker and is the winner of a Harvard Business Review/McKinsey Management Innovation award. Bjarte is also author of "Implementing Beyond Budgeting - Unlocking the Performance Potential", where he writes about his almost twenty-five years long Beyond Budgeting journey. Equinor has opened up for Bjarte to undertake select external consulting work.

Blixttal

Följande talare höll ett 10 minuter långt blixttal:

 • Björn Wismén - Bränn inte pengarna - få medarbetarna att brinna istället
 • David Sundelius - EISOATBF:er eller Ett Inkluderande Språk Och Andra TreBokstavsFörkortningar
 • Isabelle Svärd - Genom agilt förändringsarbete och förändrat ledarskap har vi skapat en agil arbetsplats på Skatteverkets Applikationsenhet i Västerås på bara sex månader
 • Thom Persson - Motiverande coachning i teamet
 • Lazlo Fischer - Komplexitet, osäkerhet, snuttefilt och att bli vuxen
 • Torbjörn Ryber - Kundresa, tjänstekarta och story map

Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?
Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar och grejar

Projektledare och agil coach på B3 Örebro.

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Utvecklingschef på EG AB.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Maria Zika

Maria Zika

Fixar och grejar

Konsultchef och agil coach på Knowit Örebro AB

Pia Liljenroth

Pia Liljenroth

Fixar och grejar

Chef för mjukvaruutveckling styrning och automation för ovanjordsborriggar på Epiroc

Henric Edwards

Henric Edwards

Fixar och grejar

Teamlead och konsult Headlight Örebro

Björn Tikkanen

Björn Tikkanen

Anordnar konferens

Agil coach på pragmatiX AB.

Sponsorer för konferens 2019

Vi vill tacka våra sponsorer av årets konferens - det är med deras stöd som den kan bli av!