Agila Örebro

ETT NÄTVERK FÖR ALLA MED INTRESSE FÖR AGILT ARBETSSÄTT
Vad är agilitet?

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina. I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig. Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs. Agila Örebro är ett nätverk som främst riktar sig till personer inom IT, och består av många personer i olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre. Det är vad agilitet och Agila Örebro handlar om.

Vem riktar sig nätverket till?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med. Det viktigaste syftet är att dela med sig av idéer, tankar och frågeställningar, och vi utesluter inte någon, oavsett bransch, bakgrund eller arbetsuppgifter. Hittills har nätverket en fokus på systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Verksamhetsutvecklare/Processutvecklare

Du jobbar med verksamhetsutvecklare och försöker anpassa agilt arbetssätt till befintlig organisation eller processer.

Nätverksträffar

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. En gemensam lunchhämtning brukar ske, men för att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, bekostas lunchen av var och en. Betalning sker via swish eller kontanter på plats.

Nästa träff:

2018-11-26: Business Agility. Mer info finns här

Tidigare träffar:

 • 2018-10-25: Haverier.
 • 2018-10-11: (Kväll) Marcus Hammarberg: The Bungsu story
 • 2018-09-25: Vad är ett effektivt team och hur mäter vi det? (Lean Coffee)
 • 2018-09-03: "Och nu då?" - Hur vi hanterar stagnation i agila team (Lean Coffee)
 • 2018-05-30: Workshop-verktyg
 • 2018-03-07: PopcornFlow - En väg till ständiga förbättringar
 • 2018-02-01: Vart är vi på väg med det agila?
 • 2017-11-30: Vad är värde?
 • 2017-10-19: Agila kontrakt
 • 2017-09-08: Mätvärden - "In God We Trust - All Other Must Bring Data"
 • 2017-05-24: Distribuerade team
 • 2017-04-06: Lean
 • 2017-03-08: Spretiga sprintar (Unifiering av Udda Uppgifter Undviker Underligt Underhåll)
 • 2017-01-19: Cynefin
 • 2016-09-28: Tips för utbildning (böcker, bloggar, kurser)
 • 2016-08-31: Allmän diskussion
 • 2016-05-30: Samspel mellan krav, utveckling och test
 • 2016-04-21: Att må bra i agila team
 • 2016-03-08: Verktyg
 • 2016-01-29: Erfarenheter
 • 2015-11-05: Ekonomiska aspekter
 • 2015-09-25: Agila lekar
 • 2015-08-24: Cargo cult agile
 • 2015-06-04: Retrospektiv
 • 2015-05-12: Agil transformation
 • 2015-04-15: Gruppdynamik i agila team
 • 2015-02-25: Uppstart

BLOGG

Material från 30/5

Stort tack till Jonas Carlsson som höll i lunchmötet den 30/5. Presentationen finns på denna länk: 2018-05-30_workshoptekniker_agila_örebro.pdf Här är materialet som han sammanställde under mötet: Förväntningar: Ny kunskap Tips på struktur Tips på tekniker Aha-upplevelse Validering Engagemang, hur? Fem viktigaste egenskaper/förmågor hos en workshopledare/facilitator: Strukturerad (11) Inspirerande/engagerande (11) Inkännande/inkluderande (8) Lugn/neutral/medlande (2) Tydlig (2) Glad (1) […]

Höstevent 2018

Räddning: Historien om sjukhuset Bungsu

Hur Lean , Kanban och agilt räddade ett sjukhus i Indonesien

När du inte har något tillstånd för din verksamhet, inga kunder och byggnaden som du arbetar i faller ihop så ger de flesta organisationer upp. Men inte Frälsningsarméns sjukhus i Bandung Indonesien - de bestämde sig för att försöka rädda sjukhuset och jag var glad att kunna hjälpa dem på deras resa.

Vem är jag då? En lean/agil coach. En västerlänning med liten eller ingen kunskap om hur man driver ett sjukhus.

Vi började tillämpa kanban-principer, och lyckades vända annalkande katastrof till någonting fantastiskt. Det var en total transformation, inte bara av organisationen utan det påverkade också livet för flera av medarbetarna. Medan jag arbetade med sjukhuset, skaffade jag mig insikter i vad principerna i lean och kanban faktiskt betyder, och hur de kan användas för att göra oss mer effektiva. Och även rädda oss från katastrof...

Detta tal vänder sig givetvis till de som är intresserade av agilt arbetssätt, ledarskap eller förändringsledning, men innehållet går att ta till sig av alla.

Marcus Hammarberg berättar den inspirerande historien om sjukhuset Bungsu som var i kris, hur han lyckades hjälpa personalen och vända situationen. Läs mer om Marcus på hans blogg på denna länk. Han har även skrivit en bok om sina upplevelser.


Detta event anordnades den 11/10. 

Tack till Marcus Hammarberg för ett inspirerande tal, och tack till alla som kom för att lyssna!

Tidigare konferenser

Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?
Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar med hemsidan

Projektledare och agil coach på B3 Örebro.

Björn Tikkanen

Björn Tikkanen

Anordnar konferens

Agil coach på pragmatiX AB.

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Utvecklingschef på EG AB.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Kontakta oss

För att kontakta oss, maila oss direkt på info@agilaorebro.se eller använd nedanstående formulär.
Please fill in all of the required fields

Sponsorer

Nethouse