Agila Örebro

Ett nätverk för alla med intresse för agilt arbetssätt

 

Höstevent 2022: Maria Åkerlund

Tack till alla er som kom och lyssnade på Maria Åkerlund, VD för GDQ Associates, om teamutveckling!

Läs mer

Vad är agilitet?

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina.

I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig.

Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs.

Agila Örebro är ett nätverk av många personer från olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre.

Vem är det här till för?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med, vilken bakgrund eller arbetsuppgifter du har. Det viktigaste är att du är beredd att dela med dig av idéer, tankar och frågeställningar. Med det sagt, så har nätverkets medlemmar ofta en bakgrund inom systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier. Vill du bli medlem? Skicka ett mail till info@agilaorebro.se.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Träffar med nätverket

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. För att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, tar var och en med sig sin egen lunch. Anmälan sker till info@agilaorebro.se!

Nästa träff:

 • Inte bestämt än.

Förra träffen:

 • 2022-11-01: Team med egenmakt - vad betyder det? Med Jonas Carlsson om hur man jobbar på Visiba Care.
 • 2022-11-01: Team med egenmakt - vad betyder det? Med Jonas Carlsson om hur man jobbar på Visiba Care.
 • 2022-09-27: Pandemin - ett retrospektiv över vad det betydde för de agila teamen
 • 2021-03-24: Teal i praktiken - Evolent - Per Evenhamre. Digitalt. Pers presentation finns här!
 • 2021-02-12: Distribuerade team och distansarbete. Digitalt.
 • 2020-09-02: Roller i och utanför scrum. Digitalt.
 • 2020-02-13: Konflikthantering, del 2.
 • 2020-01-17: Konflikthantering. Bilderna som Pontus Wadsjö har gjort finns här: länk
 • 2019-11-14: (Kväll) Henrik Berglund: Employeeship and Leadership - Key Factors in Agile Transformations
 • 2019-09-25: Agilt i olika organisationstyper.
 • 2019-08-26: Samarbetsövningar. Keep Talking And Nobody Explodes - spelets hemsida finns här: länk
 • 2019-05-08: Konstruktiv feedback
 • 2019-03-06: Dysfunktionella team / Hur motiverar man team som inte mår bra
 • 2019-02-06: Att coacha agila team. Bilderna finns här: länk. Kolla också in denna användbara poster som Mia Kolmodin på Dandy People har gjort: länk.
 • 2018-11-26: Business Agility.
 • 2018-10-25: Haverier.
 • 2018-10-11: (Kväll) Marcus Hammarberg: The Bungsu story
 • 2018-09-25: Vad är ett effektivt team och hur mäter vi det? (Lean Coffee)
 • 2018-09-03: "Och nu då?" - Hur vi hanterar stagnation i agila team (Lean Coffee)
 • 2018-05-30: Workshop-verktyg
 • 2018-03-07: PopcornFlow - En väg till ständiga förbättringar
 • 2018-02-01: Vart är vi på väg med det agila?
 • 2017-11-30: Vad är värde?
 • 2017-10-19: Agila kontrakt
 • 2017-09-08: Mätvärden - "In God We Trust - All Other Must Bring Data"
 • 2017-05-24: Distribuerade team
 • 2017-04-06: Lean
 • 2017-03-08: Spretiga sprintar (Unifiering av Udda Uppgifter Undviker Underligt Underhåll)
 • 2017-01-19: Cynefin
 • 2016-09-28: Tips för utbildning (böcker, bloggar, kurser)
 • 2016-08-31: Allmän diskussion
 • 2016-05-30: Samspel mellan krav, utveckling och test
 • 2016-04-21: Att må bra i agila team
 • 2016-03-08: Verktyg
 • 2016-01-29: Erfarenheter
 • 2015-11-05: Ekonomiska aspekter
 • 2015-09-25: Agila lekar
 • 2015-08-24: Cargo cult agile
 • 2015-06-04: Retrospektiv
 • 2015-05-12: Agil transformation
 • 2015-04-15: Gruppdynamik i agila team
 • 2015-02-25: Uppstart

Höstevent 2022

Maria Åkerlund


24:e november, 2022


Äntligen är det dags för Agila Örebros höstevent 2022! I år lyssnar vi på Maria Åkerlund, VD för GDQ Associates.


Integrative Model of Group Development (IMGD) är en modell, framtagen av Susan Wheelan efter många års studier och forskning kring vad det är som gör en del grupper mer framgångsrika än andra. Modellen är ett kraftfullt verktyg för att utveckla arbetsgrupper till högpresterande team. GDQ är ett instrument för att mäta var i utvecklingen en grupp befinner sig och hjälper team och ledare att föra grupper framåt och skapa högpresterande team.

Maria kommer att prata om vad ett team är samt förutsättningar för och steg i teams utveckling. Förändringar i organisationer och arbetsliv som pågår diskuteras, och hur de påverkar teamarbete. Vi får också höra om resultat från den senaste forskningen om viktiga teamprocesser som sammanhållning, ytliga och djupa olikheter, samt psykologisk trygghet. Slutligen kommer Maria att tala om metoder för utveckling av team som har stöd i forskningen och inte minst kopplingen mellan teamutveckling och agilitet.

Maria har arbetat som konsult inom arbetspsykologi i 25 år och är en av grundarna och ägarna av Henrysson Åkerlund AB där hon arbetar idag med ledarutveckling, teamutveckling, handledning och utbildningar. År 2005 introducerade Maria the Group Development Questionnaire (GDQ) i Sverige och medverkade till översättning och anpassning till svenska av GDQ. Hon är certifierad GDQ-utbildare och har hållit ett 50-tal certifierings-kurser. Sedan 2015 är Maria också delägare i och vd för GDQ Associates AB som äger GDQ. År 2019 kom boken Teamutveckling i teori och praktik ut som Maria skrivit tillsammans med Christian Jacobsson.


Materialet från Marias presentation hittas på denna länk.

Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Ägare och grundare, W.L.A.D. AB.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar och grejar

Projektledare och agil coach på B3 Commit.

Martin Hallonqvist

Martin Hallonqvist

Fixar och grejar

Systemarkitekt på Äventyret.

Maria Zika

Maria Zika

Hjälper till då och då

Konsultchef / Seniorkonsult på B3 Commit.

Sponsorer för konferens 2022

Vi vill tacka våra sponsorer av årets konferens - det är med deras stöd som den kan bli av!