Agila Örebro

Ett nätverk för alla med intresse för agilt arbetssätt

 

Agila Örebros konferens 7:e april 2022!

Tack till alla er som kom och förgyllda dagen! Videon från alla tal finns längre ned på sidan!

Läs mer

Vad är agilitet?

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina.

I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig.

Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs.

Agila Örebro är ett nätverk av många personer från olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre.

Vem är det här till för?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med, vilken bakgrund eller arbetsuppgifter du har. Det viktigaste är att du är beredd att dela med dig av idéer, tankar och frågeställningar. Med det sagt, så har nätverkets medlemmar ofta en bakgrund inom systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier. Vill du bli medlem? Skicka ett mail till info@agilaorebro.se.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Träffar med nätverket

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. För att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, tar var och en med sig sin egen lunch. Anmälan sker till kai@agilaorebro.se!

Nästa träff:

 • Inte bestämt än - håll utkik här!

Förra träffen:

 • 2021-03-24: Teal i praktiken - Evolent - Per Evenhamre. Digitalt. Pers presentation finns här!
 • 2021-03-24: Teal i praktiken - Evolent - Per Evenhamre. Digitalt. Pers presentation finns här!
 • 2021-02-12: Distribuerade team och distansarbete. Digitalt.
 • 2020-09-02: Roller i och utanför scrum. Digitalt.
 • 2020-02-13: Konflikthantering, del 2.
 • 2020-01-17: Konflikthantering. Bilderna som Pontus Wadsjö har gjort finns här: länk
 • 2019-11-14: (Kväll) Henrik Berglund: Employeeship and Leadership - Key Factors in Agile Transformations
 • 2019-09-25: Agilt i olika organisationstyper.
 • 2019-08-26: Samarbetsövningar. Keep Talking And Nobody Explodes - spelets hemsida finns här: länk
 • 2019-05-08: Konstruktiv feedback
 • 2019-03-06: Dysfunktionella team / Hur motiverar man team som inte mår bra
 • 2019-02-06: Att coacha agila team. Bilderna finns här: länk. Kolla också in denna användbara poster som Mia Kolmodin på Dandy People har gjort: länk.
 • 2018-11-26: Business Agility.
 • 2018-10-25: Haverier.
 • 2018-10-11: (Kväll) Marcus Hammarberg: The Bungsu story
 • 2018-09-25: Vad är ett effektivt team och hur mäter vi det? (Lean Coffee)
 • 2018-09-03: "Och nu då?" - Hur vi hanterar stagnation i agila team (Lean Coffee)
 • 2018-05-30: Workshop-verktyg
 • 2018-03-07: PopcornFlow - En väg till ständiga förbättringar
 • 2018-02-01: Vart är vi på väg med det agila?
 • 2017-11-30: Vad är värde?
 • 2017-10-19: Agila kontrakt
 • 2017-09-08: Mätvärden - "In God We Trust - All Other Must Bring Data"
 • 2017-05-24: Distribuerade team
 • 2017-04-06: Lean
 • 2017-03-08: Spretiga sprintar (Unifiering av Udda Uppgifter Undviker Underligt Underhåll)
 • 2017-01-19: Cynefin
 • 2016-09-28: Tips för utbildning (böcker, bloggar, kurser)
 • 2016-08-31: Allmän diskussion
 • 2016-05-30: Samspel mellan krav, utveckling och test
 • 2016-04-21: Att må bra i agila team
 • 2016-03-08: Verktyg
 • 2016-01-29: Erfarenheter
 • 2015-11-05: Ekonomiska aspekter
 • 2015-09-25: Agila lekar
 • 2015-08-24: Cargo cult agile
 • 2015-06-04: Retrospektiv
 • 2015-05-12: Agil transformation
 • 2015-04-15: Gruppdynamik i agila team
 • 2015-02-25: Uppstart

Konferens våren 2022


7:e april, 2022


Så fantastiskt det var att få träffa alla er igen! Se video från årets konferens nedan.


- Jenni Jepsen - Mia Kolmodin & Mattias Skarin - Stina Linderoth - Victoria Vallström - Dick Lyhammar & Erik Hultgren - Blixttal - 

Plats: Aula Nova, Örebro Universitetet. Länk till karta.

Tid: 08:00-17:00, 7:e april, 2022

Kostnad: 1200 exkl moms (1500 inkl moms). För pappersfaktura tillkommer en hanteringsavgift på 50 kr.

Anmälan: Fullbokat!

Vad ingår: Alla spännande tal + fika, lunch och givetvis kaffe/te under dagen. Kom ihåg att ange eventuella önskemål om specialkost.

Språk: Huvudtalen kommer att vara på engelska, medan blixttalen kan vara både på engelska eller svenska.

Observera att anmälan är bindande och då vi är en ideell förening har vi inte möjlighet att köpa tillbaka biljetter. Däremot går det bra att ge bort sin biljett - kontakta oss för namnändring.

Om restriktioner förhindrar att vi kan köra konferensen, kommer vi att skjuta den framåt i tiden. Du kan då välja mellan att få pengarna tillbaka eller behålla din biljett till det nya tillfället.


Video from this years conference to be published soon!


Place: Aula Nova, Örebro Universitetet. Link to map.

Time: 08:00-17:00, April 7, 2022

Price: 1200 SEK excl VAT (1500 SEK incl VAT). For paper invoice, there is a handling fee of 50 SEK.

Sign-up: Fully booked!

What's included: Interesting talks, lunch and heaps of fika during the day. Remember to tell us about special dietary requirements when signing up.

Language: The main talks will be in English, but the lightning talks can be in English or Swedish. 

Please note that once registered we cannot accept refunds, as we are a non-profit organization. But it is possible to give your ticket away to somebody else - contact us to change the name on the ticket.

If restrictions prevents us from running the conference, we will postpone. You can then choose to either get a full refund or keep your ticket until the new conference date.


Jenni Jepsen

Redefining Leadership

Shift from a Culture of Permission and Waiting, to Intent and Action

Our old ideas of good leadership is where the leader knows all, tells all and is always in control. In fact, it’s difficult for us to change because those old habits are so hardwired in our brains! Intent-Based Leadership™ offers a way for us to rewire: to give control, trust and learn to be okay with not having all the answers. It's a way of leading where the leader sets the environment for others to excel and act to the maximum extent of their creativity and intellect; where team members come to the leader describing what they see, what they think, and what they intend to do. The result: the culture of the organization shifts from one of permission and waiting, to intent and action, and people feel more valued and come to better solutions.

Jenni will share the principles of Intent-Based Leadership™ – what it takes to give control and achieve excellence in your organization. This way of leading is the key to successful Agile implementations in companies of all sizes.


Jenni Jepsen works as a transformation advisor at Denmark-based goAgile. She helps people transform organizations to create lasting change. By focusing on the value to be achieved and understanding where clients are at and where they want to go, Jenni works closely with them to increase organizational effectiveness, motivation and results. goAgile’s point of difference is to help people in organizations help themselves in this process, and Jenni has proven experience supporting people so they thrive through change. In this way, organizations transform into places where people achieve real value and delight customers every day.

Jenni is recognized for her work in change leadership, communications, and Agile. She integrates neuroscience concepts into her coaching, training and sparring with leaders at every level. In addition to having her certificate in NeuroLeadership, Jenni is also a certified Intent-Based Leadership™ Practitioner, certified LEGO® Serious Play™ facilitator, and has numerous Agile certifications.

Jenni consults, writes and speaks worldwide about leadership, teams, and how to take advantage of how our brains function to get optimal thinking in the workplace. She runs Intent-based Leadership™ courses together with award-winning author of Turn the Ship Around! L. David Marquet, and is currently writing a book about how leaders create ownership.


Mia Kolmodin & Mattias Skarin

Successful Digitalisation Through Agile Contracting

Most things today are impacted by software, one way of the other. But let’s face it, IT is tricky and it’s easy to get derailed. If we want to succeed with digitalisation, then we need to do it better than any IT project we have done before. We have to start at the procurement stage. And write contracts with clear Effect goals. But how do we do that? In this talk we will walk through the building blocks of Agile contracting and why this is a key to our country’s competitiveness. We will also share case examples, of where it’s being applied and the learnings so far.


Mattias Skarin: Sun Tzu once said that the ultimate responsibility of generalship is to maneuver into a position of success. My quest is to figure out how best to do just that in complex fast-moving environments.

How do we use Agile to evolve areas outside IT, such as marketing, product management, has been a focus of mine for the last number of years.

I’m one of the founders of agilakontrakt.se and the author of two books “Real World Kanban” and “Kanban and Scrum, making the most of both”.


Mia Kolmodin has a background in designing customer centric products and services. Today she designs customer centric organisations and processes, using design thinking, systems thinking and Lean UX to enable collaboration and innovation across organizations. She has worked in Agile teams, Lean Startups and scaled Agile setups for 15 years. She is the founder of the Agile Coaching company Dandy People in Stockholm, co-founder of Agilakontrakt.se and you might know her from the Agile in a Nutshell series of infographic posters that they share for free, all to make people feel awesome.

Stina Linderoth

Mechanisms over Methods

Synchronizing Heartbeats of Unconventional Start-ups

How do you build a new business model and ensure cross-organizational deliveries in a startup that sits in a big corporate environment? Especially in an area driving high complexity and consisting of multiple moving parts of different agile maturity and understanding. And how do you go from a department of a big machinery to a stand-alone company without sacrificing deliveries?

Agile best practices and methodologies will only get us so far when we are disrupting the core whilst being in it. In order to get the cogwheels turning in the same pace and ensuring nobody drops the ball, we need to create a learning environment, promoting agile mechanisms rather than methodologies. At the same time focusing on actual deliveries rather than delivery practices or ceremonies.

We created a delivery engine where we combine both digital and business deliveries to enable all teams involved to work towards the same objectives. Inviting people to shape how we constantly improve our way of working. Adapting each cycle in a pragmatic way, utilizing Scrum or SAFe mechanisms when it makes sense, but constantly ensuring value is added by each new introduction. Never losing focus on delivery, actual outcome, and connection to business value and results.

Join me as I share my experience on what worked for us as in two unconventional start-up scenarios and how you can use Agile mechanisms over Agile methods in your organization.


Stina Linderoth works as Head of commercial products at Aurobay (a sister company to Volvo Cars) and has previous background with Care by Volvo and agile transformation within Volvo Cars.

Over the last six years she has been part of the agile transformation of Volvo Cars Digital and also headed up the Care by Volvo delivery engine, enabling complex digital deliveries across product areas and organizations. A role critical to handling collaboration of efforts and dependencies to continuously evolve and optimize the business model. Today she is establishing the Commercial digital landscape at Aurobay, a start-up with an already established global operation .

She is an experienced leader with experience in digital change initiatives and related methodologies, with a focus on enabling value delivery and building strong team culture. She is a strong beliver in the importance of creating an environment where people are supported to speak up, innovate and experiment, and foster an atmosphere of idea generation and creative thinking.

Victoria Vallström

The Science of Fairness

When members of an organization perceive the workplace as fair, it has a significant positive impact, both economic and psychological.

Research shows that understanding and applying fairness has a tremendous positive impact on an organization and attempting to improve fairness can be very valuable.

Many things in organizations breathe fairness implemented - from salary frameworks, promotion processes, benefits packages to systems and frameworks (i.e like agile, sociocracy, and so on) how we organize ourselves. But the basic bit and fundamentals of fairness are often hidden.

Understanding what fairness really is can help organizations a lot, wherever you are in the organization.

This talk will cover the science of fairness, all the way from what it is and actual ways to apply fairness and with quite some precision, to increase fairness in organizations.


Victoria Vallström spent the past 20 years in software development, creating products in groups. In startups, hypergrowth companies, and more traditional companies. Large and small.

17 of those 20 years in all kinds of leadership roles - from board-and-executive, leader of leaders, to first-line manager. In an oscillating pattern - back and forth - as she loves fresh perspectives.

15 years in Silicon Valley - mainly in enterprise software. During her time at VMware, they grew from ~70 to over 10,000 employees. Past 5 years, in Sweden, at various types of product companies, mainly consumer products.

Victoria also is the creator of the podcast bitcurious. A narrative non-fiction podcast about us, humans, working and creating things together. Exploring & sharing findings from deep dives in the science of fundamentals that sometimes are forgotten or hidden in systems or buzz words. Such as flow, autonomy, fairness, power, and so on…


Dick Lyhammar & Erik Hultgren (Agilpodden)

Portalen till jobbet

Varför ändrar vi vårt sätt att tänka när vi går igenom dörren till jobbet och vad har spagetti och köttfärssås och en resa till Danmark med Agilt att göra?


Dick Lyhammar från Göteborg jobbar på Scania som IT director, driver Agilpodden och ledarskapspodden.

Erik Hultgren från Jönköping jobbar på Spotify som Engineering manager, driver Agilpodden och ledarskapspodden.

Både Dick och Erik medverkar som representanter för Agilpodden.

Blixttal

Precis som tidigare år, kommer det finnas utrymme för blixttal! Som talare har man då 10 minuter (och inte en sekund extra) av allas uppmärksamhet för att dela med sig av sin kunskap, visdom och erfarenhet. Ditt tal kan vara på engelska eller på svenska.

Förutom det fantastiska i att dela scen med talarna här ovanför och alla andra blixttalare, betalar man också bara halva biljettpriset.

Intresserad? Skicka ett mail till info@agilaorebro.se!


Jeanette Hultin - Transportstyrelsens resa mot produktområden


Fredric Palmgren - Det utmanande teamet


Erik Ågren - Framtidens konsultbolag


Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Ägare och grundare, W.L.A.D. AB.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar och grejar

Projektledare och agil coach på B3 Commit.

Martin Hallonqvist

Martin Hallonqvist

Fixar och grejar

Systemarkitekt på Äventyret.

Maria Zika

Maria Zika

Hjälper till då och då

Konsultchef / Seniorkonsult på B3 Commit.

Sponsorer för konferens 2022

Vi vill tacka våra sponsorer av årets konferens - det är med deras stöd som den kan bli av!