Agila Örebro

ETT NÄTVERK FÖR ALLA MED INTRESSE FÖR AGILT ARBETSSÄTT

Höstevenemang 2019

Henrik Berglund pratar om sina erfarenheter av agila transformationer. 14:e november! Evenemanget är gratis - anmäl dig nu!

Vad är agilitet?

 

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina.

I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig.

Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs.

Agila Örebro är ett nätverk som främst riktar sig till personer inom IT, och består av många personer i olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre. Det är vad agilitet och Agila Örebro handlar om.

Vem är det här till för?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med, vilken bakgrund eller arbetsuppgifter du har. Det viktigaste är att du är beredd att dela med dig av idéer, tankar och frågeställningar. Med det sagt, så har nätverkets medlemmar ofta en bakgrund inom systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier. Vill du bli medlem? Skicka ett mail till info@agilaorebro.se.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Verksamhetsutvecklare/Processutvecklare

Du jobbar med verksamhetsutvecklare och försöker anpassa agilt arbetssätt till befintlig organisation eller processer.

Nätverksträffar

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. För att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, tar var och en med sig sin egen lunch. Anmälan sker till info@agilaorebro.se!

Nästa träff:

  • Konflikthantering. Mer information kommer!

Info från tidigare träffar:

  • 2019-08-26: Keep Talking And Nobody Explodes - spelets hemsida finns här: länk
  • 2019-02-06: Att coacha agila team. Bilderna finns här: länk. Kolla också in denna användbara poster som Mia Kolmodin på Dandy People har gjort: länk.

Fall event 2019 - Henrik Berglund

Employeeship and Leadership - Key Factors in Agile Transformations

Henrik BerglundThese are interesting times, when agile is becoming ever more popular. Agile is adopted by more and more companies, and not just for software development. Many companies invest a great deal of time and money in their agile transformations, and while a some organizations are successful on a level that never happened five years ago, many also fail - some spectacularly.

In this session, Henrik Berglund will share his learnings from guiding many agile transformation attempts over ten years. If you want to help your organization towards agility and greatness, you will walk away from this session having learned from Henrik's experience of some common traps and success factors of agile improvement work.

About Henrik

Henrik has 20+ years of professional software product development experience. He has been working as a developer, technical lead, architect, trainer and coach and he has been a practitioner of agile ways of working for more than a decade. Building on a strong technical background he has spent the last ten years working on organizational change, team dynamics and modern product management/development.

His specialties are agile transformations, agile leadership, change management, teams, Scrum, XP and Lean.


When?
November 14, 17:00-20ish

Where?
City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Who is this for?
Scrum masters, agile coaches, project managers, team leaders, managers, IT strategists... well, anybody that are interested in getting their organizations to be more agile.

Why is this invitation in English?
We have a growing network of agile friends and colleagues in Örebro that does not have Swedish as their native tongue. To allow as many as possible to take part of this event, the event will be held in English.

Will there be food?
Yes! Upon arrival there will be coffee and a small snack; after the talk there will be dinner (vegetarian option available).

How much is it?
It's all free! We are a non-profit organization and this is our way of giving back to the agile community of Örebro.

Can I bring a friend or a colleague?
Sure! However, the number of places are limited and we reserve the right to limit the number of participants from the same organization.

How do I sign up? 
Send an email to info@agilaorebro.se. And please do so before October 30!

So, I signed up but now I cannot come...
Things happen, we understand! Let us know as soon as possible. We wish to minimize waste, and we have costs for the food and drinks. If you cannot come, and do not cancel (or cancel very late), we will charge you 200 SEK.


 

Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?
Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar och grejar

Projektledare och agil coach på B3 Örebro.

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Utvecklingschef på EG AB.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Maria Zika

Maria Zika

Fixar och grejar

Konsultchef / Seniorkonsult på B3 Commit

Pia Liljenroth

Pia Liljenroth

Fixar och grejar

Chef för mjukvaruutveckling styrning och automation för ovanjordsborriggar på Epiroc

Henric Edwards

Henric Edwards

Fixar och grejar

Teamlead och konsult Headlight Örebro