Agila Örebro

ETT NÄTVERK FÖR ALLA MED INTRESSE FÖR AGILT ARBETSSÄTT

Tack till alla som deltog på 2018 års konferens! Scrolla ned för att titta på inspelningarna från alla fantastiska tal.

Vad är agilitet?

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina. I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig. Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs. Agila Örebro är ett nätverk som främst riktar sig till personer inom IT, och består av många personer i olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre. Det är vad agilitet och Agila Örebro handlar om.

Vem riktar sig nätverket till?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med. Det viktigaste syftet är att dela med sig av idéer, tankar och frågeställningar, och vi utesluter inte någon, oavsett bransch, bakgrund eller arbetsuppgifter. Hittills har nätverket en fokus på systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Verksamhetsutvecklare/Processutvecklare

Du jobbar med verksamhetsutvecklare och försöker anpassa agilt arbetssätt till befintlig organisation eller processer.

Nätverksträffar

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. En gemensam lunchhämtning brukar ske, men för att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, bekostas lunchen av var och en. Betalning sker via swish eller kontanter på plats.

Nästa träff:

2018-09-03: "Och nu då?" - Hur vi hanterar stagnation i agila team. Läs mer på denna länk.

Tidigare träffar:

 • 2018-05-30: Workshop-verktyg
 • 2018-03-07: PopcornFlow - En väg till ständiga förbättringar
 • 2018-02-01: Vart är vi på väg med det agila?
 • 2017-11-30: Vad är värde?
 • 2017-10-19: Agila kontrakt
 • 2017-09-08: Mätvärden - "In God We Trust - All Other Must Bring Data"
 • 2017-05-24: Distribuerade team
 • 2017-04-06: Lean
 • 2017-03-08: Spretiga sprintar (Unifiering av Udda Uppgifter Undviker Underligt Underhåll)
 • 2017-01-19: Cynefin
 • 2016-09-28: Tips för utbildning (böcker, bloggar, kurser)
 • 2016-08-31: Allmän diskussion
 • 2016-05-30: Samspel mellan krav, utveckling och test
 • 2016-04-21: Att må bra i agila team
 • 2016-03-08: Verktyg
 • 2016-01-29: Erfarenheter
 • 2015-11-05: Ekonomiska aspekter
 • 2015-09-25: Agila lekar
 • 2015-08-24: Cargo cult agile
 • 2015-06-04: Retrospektiv
 • 2015-05-12: Agil transformation
 • 2015-04-15: Gruppdynamik i agila team
 • 2015-02-25: Uppstart

BLOGG

Material från 30/5

Stort tack till Jonas Carlsson som höll i lunchmötet den 30/5. Presentationen finns på denna länk: 2018-05-30_workshoptekniker_agila_örebro.pdf Här är materialet som han sammanställde under mötet: Förväntningar: Ny kunskap Tips på struktur Tips på tekniker Aha-upplevelse Validering Engagemang, hur? Fem viktigaste egenskaper/förmågor hos en workshopledare/facilitator: Strukturerad (11) Inspirerande/engagerande (11) Inkännande/inkluderande (8) Lugn/neutral/medlande (2) Tydlig (2) Glad (1) […]

Konferens 2018

Karin Tenelius

Självorganiserande företag

Karin har arbetat med och utvecklat metoder för medarbetardrivna organisationer i mer än 20 år. Hennes fokus är på genomförande i praktiken, erfarenheterna kommer från de cirka tio verksamheter hon ställt om till självstyrande i olika branscher. Den metodik som utvecklats lärs ut träningsintensiva program som erbjuds av Tuff Ledarskapsträning, företaget Karin grundade 2003.Föredraget kommer att ge en övergripande bild av den starka strömning och intresset för självorganiserande företag som drar genom världen just nu. Karin kommer också ge sin syn på vad som är avgörande för att få självstyre att fungera i praktiken och ge exempel från flera case.

 

Vasco Duarte

NoEstimates - an unconvential approach to managing software deliveries

I want to transform product development organizations into product business organizations. I do that by focusing the work of the product development teams on the end-to-end life-cycle of their products. From Concept to Cash and Back!

Author of the #NoEstimates book, host of the Scrum Master Toolbox Podcast and currently a Managing Partner at Oikosofy.

Product Manager, Scrum Master, Project Manager, Director, Agile Coach are only some of the roles that I've taken in software development organizations. Having worked in the software industry since 1997, and Agile practitioner since 2004. I've worked in small, medium and large software organizations as an Agile Coach or leader in agile adoption at those organizations.

I was one of the leaders and catalysts of Agile methods and Agile culture adoption at Avira, Nokia and F-Secure.

Do you have problems hitting your deadlines in the projects you work with? Are you constantly surprised by late changes that mess with the schedule and delay the project?

Does your company care about hitting deadlines, and reaching the market on time?

This presentation is a story, that starts with the most common of all situations: our project was doomed to failure. We had no clue what we were doing (try testing that!), we had a very tight deadline and no one to work on the project. Can this even succeed?

Well, we did. And we did it all without using any estimates whatsoever. How did we do it? Come and hear about it!

In the presentation we talk about:

 • How to get rid of Backlogs, but still deliver what matters
 • How to get rid of estimates, but still deliver on time
 • More than 20 years worth of tips and tricks
 • How to change your planning process to hit deadlines reliably
 • Agile as God meant it to be!
 • How a recovering Certified Project Manager successfully adopted Agile

Johan Normén

Agile & Kontinuerliga Leveranser

Johan Normén arbetar som CTO på Windows System AB och är både talare, mentor och konsult inom bla .NET. Han har över 19 års erfarenhet och arbetat i många olika projekt och roller. Är en av skaparna av Swenug (Sweden .Net User Group) med över 3000 medlemmar över hela landet. Han började sin IT-resa som speldesigner vid 12 års ålder med sin Amiga. Johan har blivit utsedd till en av Sveriges 10 främst utvecklare av den svenska versionen av Computer Sweden och är skribent för IDG Expert Network. Johan brinner för effektivisering på alla nivåer, inom utveckling, team och innovationer.
 
Året var 2001 då en grupp utvecklare samlades för att summera sina erfarenheter kring lyckade projekt. Det var så det agila manifestet skapades. Bakom detta ingår 12 viktiga principer som man oftast glömmer av att lära ut och inte minst varför de skapade detta manifest. Idag har det agila blivit mer prat om verktyg och processer och inte minst mot just utvecklaravdelningen. Men det agila manifestet är så mycket mer. Johan kommer att prata lite om hur man ständigt kan mäta sin agila resa, hur man skall tänka för att arbete med dessa 12 principer och vikten med att hela företag och inte minst kulturen är med i det arbete som krävs för att kunna uppfylla behoven för att kunna leverera mjukvara med hög kvalité och effektivitet.
 

Mia Kolmodin

Kunden i fokus och Agilt mindset

Mia är agil coach, talare och utbildare på Dandy People där hon har UX och Produktägarskap som specialiteter. Hon är dessutom medgrundare av nätverket agilakontrakt.se. Hon hjälper organisationer och företag att bygga ett agilt mindset, förbättra sättet de arbetar på och leder mot förbättrad innovation, mer produktvärde med kortare ledtider och högre kvalitet med mindre arbete. Med andra ord, precis de saker vi är intresserade av.

När kunderna kräver bättre digitala tjänster och produkter behöver företagen hitta nya sätt att organisera sig för att snabbare leverera kundnytta. Gör man inte det riskerar man att bli omsprungen av snabbare konkurrenter. För att lyckas med detta krävs medvetenhet hos ledning och ett strategiskt ledningsbeslut.Den här föreläsningen riktar sig till nyfikna ledare som vill möjliggöra kundfokus och innovation.

Mia går igenom trender och nya tankesätt kring hur man organiserar sig och leder arbetet på ett målstyrt sätt för att mobilisera hjärnkraft med korsfunktionella och autonoma team som snabbare kan leverera rätt produkter och tjänster. Mia visar även modeller för hur organisationer kan arbeta strukturerat med innovation och kundfokus för att välja att bli en haj i stället för en snigel samt riktiga exempel på den här typen av transformation från olika typer av branscher.

Tidigare konferenser

 

Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?
Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar med hemsidan

Projektledare och agil coach på B3 Örebro.

Björn Tikkanen

Björn Tikkanen

Anordnar konferens

Agil coach på pragmatiX AB.

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Utvecklingschef på EG AB.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Kontakta oss

För att kontakta oss, maila oss direkt på info@agilaorebro.se eller använd nedanstående formulär.
Please fill in all of the required fields

Sponsorer

Nethouse