Agila Örebro

ETT NÄTVERK FÖR ALLA MED INTRESSE FÖR AGILT ARBETSSÄTT

Konferens 2020 - flyttad!

Agila Örebros konferens kommer inte genomföras i maj som planerat. Vi tittar på ett nytt datum i oktober. Läs mer nedan för ytterligare information.

Vad är agilitet?

 

Vi vill att organisationer, företag, team och individer ska lyckas uppnå sina mål, och hjälpa sina kunder att uppnå sina.

I dagens samhälle snurrar hjulen allt fortare. Långa kommunikationsvägar, krånglig byråkrati och projekt som tar lång tid innan de levererar nytta blir för många ett allt större hinder. Agilitet är att leverera nytta snabbt och i små steg, att enkelt kunna ställa om och möta förändringar, och att snabbt kunna ta emot och agera på feedback för att anpassa sig.

Vi tror att detta kan göras genom smidiga samarbeten som ger snabb återkoppling på hypoteser och utfört arbete. Genom ett nära samarbete mellan beställare och utförare produceras lite i taget och leveransen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att man uppnår förväntad nytta och snabbt kan reagera när det behövs.

Agila Örebro är ett nätverk av många personer från olika miljöer och organisationer med olika kunskap och erfarenhet. Tillsammans hjälper vi varandra att bli bättre. 

Vem är det här till för?

Alla är välkomna till vårt nätverk, oavsett vad du jobbar med, vilken bakgrund eller arbetsuppgifter du har. Det viktigaste är att du är beredd att dela med dig av idéer, tankar och frågeställningar. Med det sagt, så har nätverkets medlemmar ofta en bakgrund inom systemutveckling, med typiska representanter från följande yrkeskategorier. Vill du bli medlem? Skicka ett mail till info@agilaorebro.se.

Scrum master/Teammedlem

Du jobbar i ett utvecklingsteam, brinner för det agila arbetssättet, men söker ett bollplank att dela dina idéer med.

Produktägare/Projektledare

Du jobbar med prioritering och planering av arbetsuppgifter mot ett eller flera team.

Teamledare/Chef

Du jobbar som chef eller teamledare, och har som fokus att få ett eller flera team att fungera.

Nätverksträffar

Vår huvudsakliga aktivitet är lunchträffar, där vi lär oss nytt, diskuterar och äter tillsammans i lånade lokaler. För att intresserade från alla organisationer ska kunna komma, tar var och en med sig sin egen lunch. Anmälan sker till info@agilaorebro.se!

Nästa träff:

  • 5-årsjubileum! Konflikthantering, del 2. Pga stort intresse och bra ämne, fortsätter vi nästa gång på inslaget tema. På Knowit, 13/2. Läs mer på denna länk.

Info från tidigare träffar:

  • 2020-01-17: Konflikthantering. Bilderna som Pontus Wadsjö har gjort finns här: länk
  • 2019-08-26: Keep Talking And Nobody Explodes - spelets hemsida finns här: länk
  • 2019-02-06: Att coacha agila team. Bilderna finns här: länk. Kolla också in denna användbara poster som Mia Kolmodin på Dandy People har gjort: länk.

Konferens 2020 - flyttad!

English version below

På grund av det rådande läget ser vi inga möjligheter att genomföra Agila Örebro i maj som planerat. Vi har undersökt möjligheten att genomföra en digital konferens på planerat datum, men tyvärr är inte heller det ett alternativ. Vi skjuter istället upp konferensen till hösten. I dagsläget har vi inget exakt datum, men siktar på någon gång i oktober. Givetvis kommer vi att informera så snart ett nytt datum är beslutat.

Har du redan anmält dig kommer din anmälan till konferensen att stå kvar, om du inte hör av dig till oss på info@agilaorebro.se och ber om att få den borttagen. Har du betalat med kort kommer vi i så fall att återbetala hela din anmälningsavgift. Detsamma gäller våra sponsorer, dvs ni behåller er sponsorplats till konferensen i höst, om ni inte hör av er till oss.


Vi är tillbaka! 2020 års konferens kommer att hållas på Örebro Universitet. Som tidigare år, kommer vi att få ta del av inspirerande tal och träffa likasinnade:

- Jenni Jepsen - Stina Linderoth - Mia Kolmodin & Mattias Skarin - Michael Göthe - 

Plats: Aula Nova, Örebro Universitetet. Länk till karta.

Tid: (framflyttat)

Kostnad: 1200 exkl moms (1500 inkl moms). För pappersfaktura tillkommer en hanteringsavgift på 50 kr.

Anmälan: (stängd tills vi har ett nytt datum)

Vad ingår: Alla spännande tal + fika, lunch och givetvis kaffe/te under dagen. Kom ihåg att ange eventuella önskemål om specialkost.

Språk: Huvudtalen kommer att vara på engelska, medan blixttalen kan vara både på engelska eller svenska.

Observera att anmälan är bindande och då vi är en ideell förening har vi inte möjlighet att köpa tillbaka biljetter. Däremot går det bra att ge bort sin biljett - kontakta oss för namnändring.


Because of the current situation, we see no way of hosting the Agila Örebro conference in May as planned. We have looked into the possibility of going digital, but unfortunately that is not an option. Instead, we postpone the conference until autumn. We do not have a new date fixed, but we're aiming for October. We will keep you informed when a new date has been decided.

If you have already signed up, your entry can remain in our system, unless you let us know by emailing info@agilaorebro.se and ask to be removed. You will then not be invoiced. If you have paid by credit card, we will refund the entire amount. 

Place: Aula Nova, Örebro Universitetet. Link to map.

Time: (postponed)

Price: 1200 SEK excl VAT (1500 SEK incl VAT). For paper invoice, there is a handling fee of 50 SEK.

Sign-up: (closed pending new date)

What's included: Interesting talks, lunch and heaps of fika during the day. Remember to tell us about special dietary requirements when signing up.

Language: The main talks will be in English, but the lightning talks can be in English or Swedish. 

Please note that once registered we cannot accept refunds, as we are a non-profit organization. But it is possible to give your ticket away to somebody else - contact us to change the name on the ticket.

Jenni Jepsen

Redefining leadership

Shift from a culture of permission and waiting, to intent and action

Our old ideas of good leadership is where the leader knows all, tells all and is always in control. In fact, it’s difficult for us to change because those old habits are so hardwired in our brains! Intent-Based Leadership™ offers a way for us to rewire: to give control, trust and learn to be okay with not having all the answers. It's a way of leading where the leader sets the environment for others to excel and act to the maximum extent of their creativity and intellect; where team members come to the leader describing what they see, what they think, and what they intend to do. The result: the culture of the organization shifts from one of permission and waiting, to intent and action, and people feel more valued and come to better solutions.

Jenni will share the principles of Intent-Based Leadership™ – what it takes to give control and achieve excellence in your organization. This way of leading is the key to successful Agile implementations in companies of all sizes.


Jenni Jepsen works as a transformation advisor at Denmark-based goAgile. She helps people transform organizations to create lasting change. By focusing on the value to be achieved and understanding where clients are at and where they want to go, Jenni works closely with them to increase organizational effectiveness, motivation and results. goAgile’s point of difference is to help people in organizations help themselves in this process, and Jenni has proven experience supporting people so they thrive through change. In this way, organizations transform into places where people achieve real value and delight customers every day.

Jenni is recognized for her work in change leadership, communications, and Agile. She integrates neuroscience concepts into her coaching, training and sparring with leaders at every level. In addition to having her certificate in NeuroLeadership, Jenni is also a certified Intent-Based Leadership™ Practitioner, certified LEGO® Serious Play™ facilitator, and has numerous Agile certifications.

Jenni consults, writes and speaks worldwide about leadership, teams, and how to take advantage of how our brains function to get optimal thinking in the workplace. She runs Intent-based Leadership™ courses together with award-winning author of Turn the Ship Around! L. David Marquet, and is currently writing a book about how leaders create ownership.

Stina Linderoth

Mechanisms over Methods

Synchronizing heartbeats of an internal start-up at Volvo Cars

How do you build a new business model and ensure cross-organizational deliveries in a startup that sits in a big corporate environment? Especially in an area driving high complexity and consisting of multiple moving parts of different agile maturity and understanding. Agile best practices and methodologies will only get us so far when we are disrupting the core whilst being in it. In order to get the cogwheels turning in the same pace and ensuring nobody drops the ball, we need to create a learning environment promoting agile mechanisms rather than methodologies. At the same time focusing on content deliveries rather than delivery practices and ceremonies.

We have created a delivery engine where we combine both digital and business deliveries to enable all teams involved to work towards the same objectives. Inviting people to shape how we constantly improve our way of working. Adapting each cycle in a pragmatic way, utilizing Scrum or SAFe mechanisms when it makes sense, but constantly ensuring value is added by each new introduction. Never losing focus on delivery, actual outcome, and connection to business value and results.

Join me as I share what's working for us as a start up in Volvo Cars, and how you can use Agile mechanisms over Agile methods in your organization.


Stina Linderoth works as an Enterprise Digital Product Manager at Care by Volvo, Volvo Cars. In her role she is heading up the delivery engine, enabling complex digital deliveries across product areas and organizations. A role critical to handling collaboration of efforts and dependencies to continuously evolve and optimize the business model.

She has extensive leadership experience in digital change initiatives and related methodologies as well as strategic planning and business relationship management.

Mia Kolmodin & Mattias Skarin

Successful digitalisation through Agile contracting

Most things today are impacted by software, one way of the other. But let’s face it, IT is tricky and it’s easy to get derailed. If we want to succeed with digitalisation, then we need to do it better than any IT project we have done before. We have to start at the procurement stage. And write contracts with clear Effect goals. But how do we do that? In this talk we will walk through the building blocks of Agile contracting and why this is a key to our country’s competitiveness. We will also share case examples, of where it’s being applied and the learnings so far.


Mattias Skarin: Sun Tzu once said that the ultimate responsibility of generalship is to maneuver into a position of success. My quest is to figure out how best to do just that in complex fast-moving environments.

How do we use Agile to evolve areas outside IT, such as marketing, product management, has been a focus of mine for the last number of years.

I’m one of the founders of agilakontrakt.se and the author of two books “Real World Kanban” and “Kanban and Scrum, making the most of both”.


Mia Kolmodin has a background in designing customer centric products and services. Today she designs customer centric organisations and processes, using design thinking, systems thinking and Lean UX to enable collaboration and innovation across organizations. She has worked in Agile teams, Lean Startups and scaled Agile setups for 15 years. She is the founder of the Agile Coaching company Dandy People in Stockholm, co-founder of Agilakontrakt.se and you might know her from the Agile in a Nutshell series of infographic posters that they share for free, all to make people feel awesome.

Michael Göthe

Organization agility using Sociocracy 3.0

Effective cross-organizational collaboration and decision making using patterns from S3 to harness collective intelligence

Within agile, we have been extremely successful in optimizing the operational value flow, but the organization itself, its culture, structure, and governance are usually very traditional and not at all agile. S3 is a collection of patterns, designed to create a better collaboration that permeates the entire organization. This leads to increased participation and engagement.

You will get an insight into how a number of the S3 patterns have been used in several organizations to enable, among other things, increased decentralization, improvement work across the organization and a faster decision-making process. Some of the most powerful patterns are Driver, Proposal Forming, Consent Decision Making, Role selection, Role effectiveness review, Navigate via tension and many more.


Michael Göthe is an Agile Organisational Coach at Crisp in Stockholm. He is a co-founder of the agile community Agile People and a co-organizer of the yearly Agile People Sweden Conference. He is passionate about transforming organizations and businesses to become truly Agile organizations that not only create fantastic value for customers but also is an inspiring place for people to work.

Michael has extensive experience since 25 years of building high performance team-based Agile organizations in large multi-national/cultural organizations as well as start-up companies, public sector, and non-profits. Some of his skills are Agile, Lean, Scrum, Kanban, Lean Start-up, Complexity and Systems thinking, organizational, team and executive coaching, Facilitation, Leadership development, Sociocracy 3.0, and Open Participatory Organizations.

Blixttal

Precis som tidigare år, kommer det finnas utrymme för blixttal! Som talare har man då 10 minuter (och inte en sekund extra) av allas uppmärksamhet för att dela med sig av sin kunskap, visdom och erfarenhet. Ditt tal kan vara på engelska eller på svenska.

Förutom det fantastiska i att dela scen med talarna här ovanför och alla andra blixttalare, betalar man också bara halva biljettpriset.

 

Vilka vi är

Vi gör det här helt ideellt, men vi har en hel del skoj samtidigt som vi gör det. Vill du vara med?
Christoffer Valgren

Christoffer Valgren

Fixar och grejar

Projektledare och agil coach på B3 Commit.

Pontus Wadsjö

Pontus Wadsjö

Anordnar konferens

Konsult på Knowit Örebro.

Kai Wistrand

Kai Wistrand

Anordnar konferens

Forskare på Örebro Universitet.

Maria Zika

Maria Zika

Fixar och grejar

Konsultchef / Seniorkonsult på B3 Commit.

Pia Liljenroth

Pia Liljenroth

Fixar och grejar

Chef för mjukvaruutveckling styrning och automation för ovanjordsborriggar på Epiroc

Henric Edwards

Henric Edwards

Fixar och grejar

Konsult på Sigma Örebro.

Sponsorer för konferens 2020

Vi vill tacka våra sponsorer av årets konferens - det är med deras stöd som den kan bli av!