Agila Örebro är ett nätverk och forum för att diskutera erfarenheter och utmaningar med och runt det agila arbetssättet. Nätverkets syfte är att vi ska hjälpa varandra att bli bättre på att hjälpa de organisationer vi jobbar i, oavsett organisationstillhörighet.

Att vilja prata om det agila arbetssättet är vår gemensamma nämnare.
Känner du att du kört fast i den agila utvecklingen i teamet eller organisationen? Fungerar inte de vedertagna principerna eller metoderna i just ditt team? Vill du lyssna och bidra med egen erfarenhet av ett framgångsrikt (eller kanske ett katastrofartat) agilt projekt?
Då är detta någonting för dig.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × 3 =