Vi träffas regelbundet och pratar agilt. Formatet är ett lunchmöte med efterföljande fika för de som vill och kan. Lunchen bekostas av var och en, för att intresserade från alla organisationer ska kunna komma.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 2 =